• /ri:´pei/

  Thông dụng

  Động từ re-paid

  Trả lại, đáp lại, hoàn lại
  to repay a blow
  đánh trả lại
  to repay a visit
  đi thăm đáp lại
  to repay money
  hoàn lại tiền
  Báo đáp, đền đáp, đèn ơn, báo ứng, quả báo
  to repay someone for his kindness
  đền đáp lại lòng tử tế của ai

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  trả nợ

  Toán & tin

  trả (nợ), chuộc

  Kinh tế

  trả (tiền) lại
  trả lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X