• Toán & tin

    phương tiện nghiên cứu

    Giải thích EN: A building in which the research and development of high technology occurs through the use of computer workstations, engineering design workstations, and working production models of products under research. Giải thích VN: Một tòa nhà trong đó việc nghiên cứu và phát triển công nghệ cao được tiến hành thông qua việc sử dụng các trạm dữ liệu của máy tính và các mẫu sản xuất của sản phẩm theo nghiên cứu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X