• /rɪspek.tɪv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Riêng từng người, riêng từng cái; tương ứng (với vị trí, thứ tự, địa vị...)
  they come back their respective houses
  họ trở về nhà riêng của mình

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  tương ứng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  indefinite

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X