• /in´definit/

  Thông dụng

  Tính từ

  Mập mờ, không rõ ràng, không dứt khoát
  an indefinite answer
  câu trả lời mập mờ, câu trả lời không dứt khoát
  Không giới hạn, không hạn định
  (ngôn ngữ học) bất định
  indefinite article
  mạo từ bất định
  (thực vật học) vô số, rất nhiều (bộ phận của hoa, (như) nhị...)

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) từ phiếm

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  không xác định, không giới hạn

  Cơ - Điện tử

  (adj) không xác định, không giới hạn

  Toán & tin

  không xác định được

  Kỹ thuật chung

  bất định
  indefinite coefficients method
  phương pháp hệ số bất định
  indefinite summation
  phép lấy tổng bất định
  bất tận
  không chính xác
  không xác định
  indefinite term
  kỳ hạn không xác định
  indefinite value
  giá trị không xác định
  indefinite zone
  vùng không xác định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X