• /´aut¸kʌm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hậu quả; kết quả, tác động
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kết luận lôgic (sau khi suy nghĩ)
  what was the outcome of your meeting ?
  kết quả cuộc họp của các anh như thế nào?

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  kết quả
  hậu quả
  hiệu quả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X