• /´si:kwəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tiếp tục; đoạn tiếp, cuốn tiếp theo (tiểu thuyết...)
  this book is the sequel to (of) the author's last novel
  cuốn này là cuốn tiếp theo cuốn tiểu thuyết sau cùng của tác giả
  Hậu quả, ảnh hưởng
  Kết quả; kết luận, sự suy diễn lôgic
  in the sequel
  như tình hình diễn biến sau đó


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X