• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Yến tiệc, đại tiệc
  ( the upshot) kết quả cuối cùng, kết cục, kết luận
  the upshot of it all was that he resigned
  kết quả cuối cùng của tất cả chuyện đó là ông ta từ chức
  on the upshot
  kết quả là

  Kỹ thuật chung

  kết quả cuối cùng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X