• /kə'rɒləri/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) hệ luận
  Kết quả tất yếu

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hệ luận
  hệ quả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X