• /ri'tenʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự có được, sự giữ được, sự sở hữu, sự sử dụng
  retention of one's rights
  sự sử dụng các quyền
  Sự giữ lại, sự cầm lại, sự chặn lại (cái gì tại một chỗ)
  the retention of flood waters
  việc chặn nước lũ
  Sự duy trì
  Sự ghi nhớ; trí nhớ, khả năng nhớ mọi chuyện
  her limited powers of retention
  khả năng nhớ của cô ta bị hạn chế
  Sự bí (đái...)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bền [độ bền]

  Cơ - Điện tử

  Cái hãm (đai ốc), sự giữ lại, sự duy trì

  Y học

  bí tiểu

  Kỹ thuật chung

  duy trì
  lượng (mưa) trữ lại
  sự duy trì
  sự giữ
  sự giữ lại
  sự lưu giữ
  sự lưu lại
  van một chiều

  Kinh tế

  sự giữ lại
  tiền giữ lại, dành lại, khấu trừ; tiền bảo lưu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X