• /'i:zmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  (pháp lý) quyền đi qua; quyền xây cất (trên đất người khác)
  Nhà phụ, công trình kiến trúc phụ
  (từ cổ,nghĩa cổ) sự làm dịu (đau...)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  quyền địa dịch

  Giải thích EN: A limited property right held by someone other than the principal owner of the property; for example, the right of a landowner to pass through a neighbor's property to gain access to a public road from his land, established by his historic use of this passage.

  Giải thích VN: Một quyền hạn nhất định của một người.

  Kỹ thuật chung

  công trình phụ
  nhà phụ
  quyền sử dụng

  Kinh tế

  địa dịch
  negative easement
  quyền địa dịch thu động
  quyền địa dịch
  negative easement
  quyền địa dịch thu động
  quyền địa dịch (như quyền sử dụng lối đi...)
  quyền sử dụng đất của người khác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X