• /´roustə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người quay thịt, lò quay thịt
  Chảo rang cà phê, máy rang cà phê
  Thức ăn quay nướng được (gà, lợn sữa...)
  (kỹ thuật) lò nung

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lò nung
  lò nướng

  Giải thích EN: A device for the industrial roasting or heating of raw materials such as ores, or for the removal of sulfur. Giải thích VN: Một thiết bị dùng trong việc nướng hoặc làm nóng công nghiệp đối với các nguyên liệu thô như quặng, hoặc dùng trong việc loại bỏ lưu huỳnh.

  Kinh tế

  que nướng thịt
  que xiên thịt nướng
  sản phẩm quay rán
  thiết bị quay rán
  thiết bị rán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X