• Thông dụng

  Danh từ

  Người chơi nhạc Rock
  Miếng gỗ cong dùng làm chân ghế xích đu...
  Người đưa võng
  Cái đãi vàng
  Cái đu lắc (của trẻ con)
  Ghế xích đu, ghế bập bênh (như) rocking-chair
  (từ lóng) cái đầu
  Nút mở tắt (như) rocker switch
  Giầy trượt băng (đế cao và cong)
  Vòng lượn (trượt băng) (như) rocking-turn
  ( Rocker) thành viên của một băng thanh niên dưới 20 tuổi hoặc những kẻ theo họ vào những năm 1960 (mặc áo da và cưỡi mô tô)
  (kỹ thuật) bộ phận cân bằng
  off one's rocker
  dở hơi; điên rồ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Cần lắc, thanh lắc, thanh truyền

  Toán & tin

  đòn cân, cân bàn

  Xây dựng

  bộ phận cân bằng

  Giải thích EN: A support that permits both sliding and pivoting motions to allow for structural expansion or contraction.

  Giải thích VN: Một cột chống cho phép các chuyển động quay và trượt để hỗ trợ mở rộng hoặc thu hẹp cấu trúc.

  ghế đu

  Kỹ thuật chung

  cái bập bênh
  cái cân bằng
  cân bàn
  con lắc
  đối trọng
  đòn cân
  thanh truyền
  rocker box
  hộp thanh truyền
  rocker cover
  bao thanh truyền

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X