• /æs´periti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính cộc cằn
  to speak with asperity
  nói cộc cằn
  Sự khó chịu, sự khắc nghiệt (thời tiết)
  the asperities of winter
  sự khắc nghiệt của mùa đông
  Tính khe khắc, tính khắc nghiệt, tính nghiêm khắc (tính tình)
  Sự gồ ghề, sự xù xì; chỗ lồi lên gồ ghề, mấu gồ ghề

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự gồ ghề

  Kỹ thuật chung

  độ gồ ghề
  độ nhám
  lồi lõm
  hệ số nhám
  sự nhấp nhô

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X