• /´skærifaiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Máy xới (đất)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cuốc xẻ rãnh
  máy rạch rãnh
  thợ đào hầm (bằng cuốc chim)
  thợ đào lò (bằng cuốc chim)

  Y học

  dao rạch nông

  Kỹ thuật chung

  máy cày
  máy xới

  Giải thích EN: A machine with downward projecting teeth for breaking hard soil at quarries and opencast pits and on asphalt roads prior to rebuilding or resurfacing. Giải thích VN: Một chiếc mày với những chiếc răng theo chièu xuôi xuống làm vỡ đất cứng ở mỏ đà hay trên đường bê tông trước khi xây lại hoặc đổ lại mặt.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X