• (đổi hướng từ Scribed)
  /skraib/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người chép thuê
  Người sao chép bản thảo
  (kinh thánh) người Do thái giữ công văn giấy tờ; học giả tôn giáo chuyên nghiệp
  (từ cổ,nghĩa cổ) nhà luật học và thần học Do thái
  Mũi (nhọn đề) kẻ vạch cưa (như) scriber

  Ngoại động từ

  Kẻ bằng mũi nhọn

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  mô tả; điền thêm; đánh dấu

  Kỹ thuật chung

  kẻ đường
  khắc
  khía
  mũi vạch
  sao chép

  Giải thích EN: To mark a material with a scriber.

  Giải thích VN: Đánh dấu một vật liệu bằng một cái đánh dấu.

  vạch
  vạch dấu
  vẽ sơ đồ

  Kinh tế

  cái cưa cột xương sống (của súc vật)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X