• Hóa học & vật liệu

    gạch bán silic

    Giải thích EN: A firebrick made of silica, alumina, titania, iron oxide, magnesia, lime, and alkalies; can be used in temperatures up to 2700°F and has a high-load and carrying capacity. Giải thích VN: Gạch chịu lửa làm từ silic, nhôm, titan, ôxit sắt, măng gan, vôi, và kiềm, có thể được sử dụng ở nhiệt độ lên tới 27000F và có khả năng chịu tải cao.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X