• /´setlə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người giải quyết (vấn đề)
  Người khai hoang; người thực dân; người đến định cư, người đến lập nghiệp (trong một nước mới, đang phát triển)
  (từ lóng) đòn quyết định, lý lẽ quyết định, trận đánh ngã ngũ
  (vật lý) bề lắng

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Bình lắng, bể lắng

  Hóa học & vật liệu

  thiết bị gạn

  Xây dựng

  kẹp dùng nén khí

  Điện lạnh

  bể gạn

  Kỹ thuật chung

  bể chứa chất lắng

  Giải thích EN: A container for the partial separation of a mixture made by density difference.

  bể lắng
  centrifugal settler
  bể lắng ly tâm
  salt settler
  bể lắng muối

  Kinh tế

  di dân
  người di cư
  thiết bị lắng cặn (nhà máy đường)
  thùng lắng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X