• /´pa:tʃmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giấy da (da dê, da cừu); bản viết trên giấy da
  Vật tựa tương tự giấy da

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  giấy bán thấm
  giấy da, giấy giả da

  Giải thích EN: 1. an animal skin, especially that of a sheep or goat, that has been prepared for writing, drawing, or painting.an animal skin, especially that of a sheep or goat, that has been prepared for writing, drawing, or painting. 2. a stiff, cream-colored paper that resembles parchment.a stiff, cream-colored paper that resembles parchment.

  Giải thích VN: 1. da động vật đặc biệt là da cừu hoặc dê được dùng để viết, vẽ, hay sơn. 2. loại giấy có màu kem, cứng giống da động vật.

  Kỹ thuật chung

  giấy da cừu
  parchment paper
  giầy da (cừu)
  giấy da dê

  Kinh tế

  chất chống ẩm
  giấy dầu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X