• /pelt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tấm da con lông
  Tấm da sống (da chưa thuộc)
  Sự ném loạn xạ, sự bắn loạn xạ
  Sự trút xuống, sự đập xuống, sự đập mạnh (mưa)
  as full pelt
  vắt chân lên cổ mà chạy; chạy hết tốc lực

  Ngoại động từ

  Ném túi bụi, ném loạn xạ, ném như mưa; bắn loạn xạ vào, bắn như mưa vào
  to pelt someone with stones
  ném đá như mưa vào ai

  Nội động từ

  ( + at) bắn loạn xạ vào
  to pelt at someone
  bắn loạn xạ vào ai
  Rơi, trút xuống, đập mạnh (mưa)
  rain is pelting down
  mưa trút xuống như thác
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) vắt chân lên cổ mà chạy; chạy hết tốc lực; vội vã hối hả
  pelting down the hill
  vắt chân chạy lên cổ xuống dưới đồi
  full pelt
  như full

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  vỏ
  vỏ lông

  Nguồn khác

  • pelt : Corporateinformation

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  coat , epidermis , fell , hair , hide , jacket , skin , slough , wool , fur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X