• (đổi hướng từ Facings)
  /'feisiɳ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đương đầu, sự đối phó
  Sự lật (quân bài)
  Sự hướng về phía
  ( số nhiều) cổ áo màu; cửa tay màu (của quân phục)
  Sự phủ lên mặt ngoài, sự tráng lên mặt ngoài
  Khả năng; sự thông thạo
  to put somebody through his facings
  thử khả năng của ai
  to go through one's facing
  qua sự kiểm tra về khả năng
  (quân sự), ( số nhiều) động tác quay

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  lớp ống ngoài
  sự phủ mặt

  Xây dựng

  lớp lát mặt
  mặt ốp
  tường mặt
  vật liệu ốp

  Giải thích EN: An outer layer of stone on a brick wall; used as ornamentation or as protection from the elements.

  Giải thích VN: Lớp ngoài của một phiến đá hoặc tường gạch; để trang trí hoặc bảo vệ các thành phần.

  vật liệu phủ

  Giải thích EN: An outer layer of stone on a brick wall; used as ornamentation or as protection from the elements.

  Giải thích VN: Lớp ngoài của một phiến đá hoặc tường gạch; để trang trí hoặc bảo vệ các thành phần.

  việc học ngoài

  Kỹ thuật chung

  lớp áo bọc
  lớp bọc
  lớp ngoài
  lớp ốp

  Giải thích EN: An outer layer of stone on a brick wall; used as ornamentation or as protection from the elements.

  Giải thích VN: Lớp ngoài của một phiến đá hoặc tường gạch; để trang trí hoặc bảo vệ các thành phần.

  lớp phủ mặt
  lớp tráng

  Giải thích EN: An outer layer of stone on a brick wall; used as ornamentation or as protection from the elements.

  Giải thích VN: Lớp ngoài của một phiến đá hoặc tường gạch; để trang trí hoặc bảo vệ các thành phần.

  phủ
  tráng
  decorative facing
  lớp ốp trang trí
  diamond-shaped relief facing
  trang trí (như) kim cương
  diamond-shaped relief facing
  trang trí sáng lóng lánh
  facing pages
  các trang đối diện

  Kinh tế

  sự lột ra từ bên sườn
  sự phủ mặt
  sự tráng lên mặt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X