• Cơ khí & công trình

  mắt lưới sàng

  Giải thích EN: In a sieve or screen, the standard opening defined by four boundary wires (warpand woof); the size is measured in the number of parallel wires per linear inch. Giải thích VN: Trên một chiếc sàng phần mở tiêu chuẩn được xác định bởi 4 dây viền xung quanh; kích thước được đo bằng số lượng các dây song song cho mỗi inch.

  Kỹ thuật chung

  lỗ sàng
  mắt sàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X