• Xây dựng

  cầu chéo
  Skew bridge/Skewed bridge
  cầu xiên/cầu chéo
  cầu nghiêng

  Giải thích EN: A structural bridge that is diagonal to the valley or area to which it allows crossing and is, therefore, longer than the crossing. Giải thích VN: Một loại cầu cấu trúc nằm chéo với thung lũng hay khu vực mà nó bắc qua và do đó dài hơn đường vượt qua.

  cầu xiên (không vuông góc với bờ sông)

  Kỹ thuật chung

  cầu xiên
  Skew bridge/Skewed bridge
  cầu xiên/cầu chéo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X