• Kỹ thuật chung

    điểm khói

    Giải thích EN: In kerosene testing, a measurement that represents the maximum flame height, in millimeters, at which kerosene can burn without smoking. Giải thích VN: Dùng trong quá trình kiểm tra dầu lửa, người ta đo độ cao cực đại của ngọn lửa cháy mà không có khói (điểm khói, đơn vị milimét).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X