• Kỹ thuật chung

    bộ phân tích (hóa học) bằng âm// máy phân tích (hóa học) bằng âm

    Giải thích EN: An instrument that analyzes a material's molecular composition by observing how sound waves are altered when they pass through the material. Giải thích VN: Dụng cụ phân tích thành phần phân tử của vật liệu bằng cách quan sát sự thay đổi của sóng âm khi truyền qua vật liệu đó.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X