• Kỹ thuật chung

    gắn keo kiểu đốm, gắn theo điểm

    Giải thích EN: After gluing a structure, the process of applying dielectric heating to the areas that are most likely to be disturbed by movement, in order to facilitate the setting of the glue. Giải thích VN: Phương pháp sử dụng chất điện môi để làm nóng những vùng trên một kết cấu gần như chắc chắn chịu tác động do chuyển động sau khi gắn keo kết cấu đó, để tạo điều kiện hình thành mối dính keo.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X