• Cơ khí & công trình

  móng có chân mở rộng

  Xây dựng

  móng liên tục (ch.h. Móng tường)
  móng mở rộng
  móng phân phối (mở rộng ở phía dưới)
  trụ phân tán

  Giải thích EN: A rectangular prism of reinforced concrete larger in lateral dimensions than the column or wall it supports; designed to distribute the load of the column or wall to the subgrade soil. Giải thích VN: Một trụ bê tông gia cố hình chữ nhật có các kích thước bên rộng hơn cột hay tường mà nó chống đỡ; được thiết kế để phân phối trọng tải của cột hay tường đến mặt đất.

  Kỹ thuật chung

  móng bè

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X