• (đổi hướng từ Stowed)
  /stou/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Xếp gọn ghẽ (hàng hoá...)
  to stow something away
  xếp vật gì vào một chỗ cho gọn gàng
  Chứa được, đựng được
  (từ lóng), ( (thường) lời mệnh lệnh) thôi, ngừng, chấm dứt
  stow larks !
  thôi đừng đùa nghịch nữa!
  stow that nonsense !
  thôi, đừng nói bậy nữa!

  Nội động từ

  ( + away) lậu vé

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chất vào
  đặt
  xếp

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X