• Thông dụng

  Danh từ

  Đường kẻ nổi (trên tường)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dải nối, dải đai

  Giải thích EN: A brick or stone course that projects horizontally from a wall for asthetic reasons; typically narrower than other courses and extending across the facade of a structure or encircling pillars. Also, BELT COURSE. Giải thích VN: Một hàng gạch hoặc đá nhô ngang ra khỏi tường, chúng thường hẹp hơn các hàng khác và mở rộng theo mặt trước hoặc bao quanh các cột. Tham khảo: BELT COURSE.

  Kỹ thuật chung

  lớp đai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X