• (đổi hướng từ Subcontracted)
  /sʌb´kɔntrækt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hợp đồng phụ

  Ngoại động từ

  Thầu lại; ký hợp đồng phụ
  to subcontract the installation of the shower to a plumber
  ký hợp đồng phụ đặt gương sen tắm với một người thợ ống nước

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hợp đồng thầu phụ
  sự thầu phụ

  Điện tử & viễn thông

  khế ước con

  Kỹ thuật chung

  hợp đồng phụ

  Giải thích EN: A contract signed by the prime contractor on a project rather than by the final customer, calling for another contractor to perform part or all of the work. Giải thích VN: Môt hợp đồng được ký bởi nhà thầu lớn của dự án ở gần người khách hàng cuối cùng có thể gọi nhà thầu khác vào thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc.

  Kinh tế

  hợp đồng phụ
  hợp đồng thầu lại
  hợp đồng con
  hợp đồng thứ cấp
  thầu lại (một công việc...)
  thầu lại (một việc....)
  thầu phụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X