• (đổi hướng từ Suffused)
  /sə´fju:z/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tràn ra, lan ra, làm ướt đẫm
  tears suffuse cheeks
  nước mắt làm ướt đẫm má
  Tràn ngập; tràn lan (về màu sắc, hơi ấm)
  suffused with light
  tràn ngập ánh sáng

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X