• /beið/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tắm (ở hồ, sông, biển, bể bơi)
  to go for a bathe
  đi tắm (ở sông, biển...)

  Ngoại động từ

  Tắm, đầm mình (đen & bóng)
  to bathe one's hands in blood
  nhúng tay vào máu
  face bathed in tears
  mặt đầm đìa nước mắt
  Rửa, rửa sạch (vết thương, mắt...)
  Bao bọc, ở sát, tiếp giáp với; chảy qua (sông, biển...)
  it is bathed on one side by the North Sea
  một phía nó tiếp giáp với biển Bắc
  Làm ngập trong (ánh sáng)
  room bathed in light
  căn phòng ngập ánh sáng

  Nội động từ

  Tắm, đầm mình (ở hồ, sông, biển, bể bơi...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tắm rửa

  Kỹ thuật chung

  rửa
  sự nhúng
  sự rửa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  dirty

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X