• /di´zist/

  Thông dụng

  Nội động từ ( + .from)

  Ngừng, thôi, nghỉ
  to desist from doing something
  ngừng làm việc gì
  Bỏ, chừa
  to desist from alcohol
  chừa rượu

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X