• /¸diskən´tinju:/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đình chỉ, gián đoạn
  Bỏ (một thói quen)
  Thôi không mua (báo dài hạn...), thôi (làm việc gì...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  làm gián đoạn

  Kỹ thuật chung

  làm gián đoạn
  gián đoạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X