• Xây dựng

  trần treo hút ẩm
  trần cách âm treo

  Giải thích EN: A ceiling structure with acoustical characteristics in its materials, suspended from inside the roof structure or from a ceiling fixed into the building above it. Giải thích VN: Một cấu trúc trần với các vật liệu làm trần có các đặc tính âm học thích hợp, chúng được treo bên trong một cấu trúc mái hoặc từ một trần được gắn cố định vào nhà ở phía trên.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X