• /´swetiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đổ mồ hôi
  Sự hàn thiếc
  Sự hấp hơi (làm mềm da)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự miết phẳng (mối hàn)

  Hóa học & vật liệu

  hoạt động tách

  Giải thích EN: A petroleum-refinery term used to describe the separation of paraffin oil from paraffin wax by fractional fusion. Also, EXUDATION.

  Giải thích VN: Một thuật ngữ trong lọc dầu sử dụng để mô tả sự tách parafin từ sáp parafin bằng nung chảy.

  sự hàn thiếc
  sự thoát mồ hôi

  Xây dựng

  sự thoát hơi nước

  Điện lạnh

  sự đổ mồ hôi

  Điện

  sự đọng hơi ẩm

  Giải thích VN: Hiện tượng hơi ẩm của không khí đọng trên các diện tích có nhiệt độ dưới điểm đọng sương.

  Kỹ thuật chung

  ngưng tụ
  đổ mồ hôi

  Giải thích VN: Hiện tượng hơi ẩm của không khí đọng trên các diện tích có nhiệt độ dưới điểm đọng sương.

  đọng nước
  ra mồ hôi
  sự hàn chắc
  sự ngưng tụ
  sự nung
  sự tách lỏng
  sự tụ hơi ẩm

  Kinh tế

  sản phẩm phụ lỏng lên men
  sự cân bằng ẩm (làm đều ẩm trong quả khô)
  sự làm ẩm
  sự đổ mồ hôi
  sự lên men thuốc lá
  sự thoát mồ hôi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  perspiring , sudoriferous

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X