• /swain/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .swine, swines

  Con lợn, con heo
  (thông tục) người (vật) đáng ghét, người (vật) ghê tởm
  those nails were real swines to get out
  những cái đinh này thật là đáng ghét, khó nhổ quá!
  take your hands off me, you filthy swine!
  bỏ tay ra, đồ con lợn bẩn thỉu!

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  con lợn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  porcine , swinish
  noun
  beast , boar , brute , hog , pig , sow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X