• /'tæbjʊleit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Xếp thành bảng, trình bày thành bảng. lập bảng kê
  Làm cho có mặt phẳng, tạo mặt phẳng cho

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (v) lập bảng, lập biểu

  Toán & tin

  lập bảng biểu

  Xây dựng

  tạo mặt phẳng
  tạo thành mặt phẳng

  Kỹ thuật chung

  lập bảng

  Kinh tế

  sắp (các con số..) thành bảng biểu
  sắp (các con số...) thành bảng biểu

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  estimate , guess

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X