• (đổi hướng từ Suggested)
  /sə'dʤest/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đề nghị; đề xuất; gợi ý
  to suggest meeting
  đề nghị họp
  Gợi; làm nảy ra trong trí
  his cool response suggested that he didn't like the idea
  lời đáp lạnh nhạt của anh ta khiến ta phải nghĩ rằng anh ta không thích ý kiến ấy
  Ám chỉ; đưa ra giả thuyết là
  Nghĩ ra; xảy đến với ai; nảy ra trong trí ai
  an idea suggests itself to me
  tôi nảy ra một ý kiến
  (pháp lý) đề nghị thừa nhận là
  I suggest that you were aware of what was happening
  tôi đề nghị ông hãy thừa nhận là ông biết chuyện xảy ra

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đề nghị, gợi ý

  Xây dựng

  đề xuất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X