• /´traiiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nguy ngập, gay go, khó khăn
  trying situation
  tình hình nguy ngập gay go
  Làm mệt nhọc, làm mỏi mệt
  trying light
  ánh sáng làm mệt mắt
  Khó chịu, phiền phức, quất rầy
  a trying man
  một người khó chịu
  trying event
  sự việc phiền phức


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X