• /spendiɳ/

  Kinh tế

  chi tiêu
  consumer spending
  chi tiêu của người tiêu dùng
  defence spending
  chi tiêu quân sự
  defense spending
  chi tiêu quốc phòng
  discretionary spending
  chỉ tiêu tùy nghi
  government spending
  chi tiêu của chính phủ
  investment spending
  chi tiêu đầu tư
  planned investment spending
  chỉ tiêu đầu tư theo kế hoạch
  social spending
  chỉ tiêu cho xã hội
  spending authority
  quyền chi tiêu
  spending authority
  sự ủy quyền chi tiêu tài chánh
  spending boom
  sự tăng cao chi tiêu
  spending curtailment
  sự giảm bớt chi tiêu
  spending estimate
  sự ước tính chi tiêu
  spending policy
  chính sách chi tiêu
  spending power
  sức chỉ tiêu
  spending targets
  các mục tiêu chi tiêu
  standard spending assessment
  ước định mức chỉ tiêu chuẩn
  sự tiêu
  tiêu pha (tiền...)
  kinh phí

  xem thêm ::expenditure

  Từ đồng nghĩa

  expenditure

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X