• Kỹ thuật chung

    bình đo lượng mưa

    Giải thích EN: A recording rain gauge that empties itself by tipping after filling to a set level and then rights itself; each tip is recorded and the total number of tips corresponds to the amount of precipitation. Giải thích VN: Để đo lượng mưa người ta hứng nước rơI xuống vào một bình trống rồi đo độ cao của bình đó, nó tương ứng với lượng nước rơi.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X