• Kỹ thuật chung

    mômen dòng chảy

    Giải thích EN: A device that measures liquid flow characteristics by recording the bellows motion of a flexible tube, which is created by the differential pressure drop of a liquid flow. Giải thích VN: Là thiết bị dùng để đo độ chảy của chất lỏng bằng cách đo một ống mềm được tạo nên bởi dòng chất lỏng có áp suất khác nhau.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X