• (đổi hướng từ Unbalancing)
  /ʌn´bæləns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự mất thắng bằng
  Sự không cân xứng
  Sự rối loạn tâm trí

  Ngoại động từ

  Làm mất thăng bằng
  Làm rối loạn tâm trí

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (điều khiển học ) tính không cân bằng

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự mất cân bằng, sự mất thăng bằng, (v) làm mất cân bằng

  Xây dựng

  làm mất cân bằng

  Kỹ thuật chung

  không đối xứng
  không cân bằng
  residual unbalance
  không cân bằng dư
  resistive unbalance
  không cân bằng điện trở (ở đường truyền tải)
  unbalance voltage
  điện áp không cân bằng (cầu đo)
  lượng không cân bằng
  sự không đối xứng
  sự không cân bằng
  sự mất cân bằng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X