• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Giao thông & vận tải

  phá cốt

  Hóa học & vật liệu

  phương pháp undercutting

  Giải thích EN: A method of removing products coming off a distillation tower at a lower temperature than the ultimate boiling point range, in order to avoid contamination of the products with the heavier compound, which would distill immediately above this ultimate boiling range. Giải thích VN: Một phương pháp đưa sản phẩm ra khỏi tháp chưng cất ở nhiệt độ thấp hơn điểm sôi nhằm tránh sự nhiễm bẩn của sản phẩm với những hỗn hợp nặng hơn.

  Kỹ thuật chung

  đào đá
  sự đào khoét

  Kinh tế

  sự chưa thái nhỏ

  Xây dựng

  sự bỏ thầu rẻ hơn (để cạnh tranh)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X