• /ʌn´loudiη/

  Hóa học & vật liệu

  sự tháo liệu
  sự trút tải

  Xây dựng

  sự bốc hàng

  Kỹ thuật chung

  không tải

  Giải thích EN: 1. the emptying or depressuring of a process unit.the emptying or depressuring of a process unit.2. a failure of a filter medium with release of system pressure.a failure of a filter medium with release of system pressure.3. the release of an isolated contaminant downstream.the release of an isolated contaminant downstream. Giải thích VN: 1. Việc loại áp hay xả trong một quy trình 2 Sự ngưng hoạt động của thiết bị lọc do sự xả áp 3. Sự xả một dòng bị nhiễm bẩn.

  sự bỏ tải
  sự cất tải
  sự dỡ hàng
  sự dỡ
  sự dỡ liệu
  sự dỡ tải
  sự giảm tải
  cylinder unloading
  sự giảm tải xylanh
  sự tháo nạp

  Kinh tế

  bán hàng loạt
  bán lỗ
  bán tổng kết
  sự bán phá giá
  việc dỡ (hàng)
  direct unloading
  việc dỡ hàng trực tiếp
  supervision of unloading
  giám sát việc dỡ hàng
  việc dỡ hàng
  direct unloading
  việc dỡ hàng trực tiếp
  supervision of unloading
  giám sát việc dỡ hàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X