• Hóa học & vật liệu

  bộ kết tinh chân không

  Giải thích EN: A crystallizer consisting of a closed vacuum vessel into which a warm, saturated solution is fed, then evaporates and cools adiabatically, resulting in crystallization. Giải thích VN: Một bộ làm kết tinh bao gồm một bình chân không trong đó một dung dịch ấm đã được tách được cấp sau đó bay hơi và làm nguội, và tạo kết tinh.

  Kinh tế

  thiết bị kết tinh chân không

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X