• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Xem crystallize

  Hóa học & vật liệu

  bộ kết tinh

  Giải thích EN: A vessel in which dissolved solids in a solution are precipitated from the solution by cooling or evaporation, and then recovered as solid crystals with a specified size range. Giải thích VN: Một thùng trong đó các chất rắn được hòa tan trong một dung dịch được kết tủa trong dung dịch sau khi làm lạnh, sau đó hồi phục chất rắn theo dạng tinh thể.

  vacuum crystallizer
  bộ kết tinh chân không
  thiết bị kết tinh

  Kinh tế

  thiết bị kết tinh
  first product crystallizer
  thiết bị kết tinh sản phẩm đầu
  horizontal crystallizer
  thiết bị kết tinh nằm ngang
  rapid cooling crystallizer
  thiết bị kết tinh làm lạnh nhanh
  semi-open crystallizer
  thiết bị kết tinh nửa kín
  vacuum crystallizer
  thiết bị kết tinh chân không
  water-jacketed crystallizer
  thiết bị kết tinh cách thủy
  thùng kết tinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X