• Điện lạnh

  khử ẩm chân không
  sấy chân không
  high-vacuum drying
  sấy chân không cao
  high-vacuum vacuum drying
  sấy chân không cao

  Kỹ thuật chung

  sự sấy chân không

  Giải thích EN: The removal of liquid from a solid material while in a vacuum system, to lower the temperature at which evaporation takes place and thus prevent heat damage to the material. Giải thích VN: Sự loại bỏ chất lỏng khỏi vật liệu rắn khi ở trong một hệ thống chân không, tới nhiệt độ thấp hơn mà tại đó xảy ra sự bay hơi và do đó ngăn sự phá hoại do nhiệt đối với vật liệu.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X