• Thông dụng

  Danh từ

  Cái lọc chân không

  Ô tô

  bộ lọc nhiễm tin hiệu từ cảm biến chân không (MAP)

  Kỹ thuật chung

  bộ lọc chân không

  Giải thích EN: A filter in which a liquid-solid slurry is applied to the high-pressure side; the liquid is pulled through the filter by the vacuum and a cake of solids is formed on the outside. Giải thích VN: Một bộ lọc trong đó một chất sền sệt được dùng ở bên áp suất cao; chất lỏng được đẩy qua bộ lọc bằng chân không và một một khối chất rắn được hình thành ở bên ngoài.

  lọc chân không

  Kinh tế

  thiết bị lọc chân không

  Xây dựng

  bộ lọc chân không

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X