• Kỹ thuật chung

    máy sấy lạnh chân không

    Giải thích EN: An indirect batch dryer used to dry materials that cannot tolerate temperatures above the freezing point or that would be destroyed by the loss of volatile ingredients. Giải thích VN: Một máy sấy mẻ gián tiếp dùng để sấy vật liệu không chịu được nhiệt độ cao trên điểm đóng băng hay bị pha hủy do bị mất các thành phần dễ bay hơi.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X